Kaikki Mukana?

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön

Olemassa olevien valtarakenteiden tunnistaminen, kriittinen vuoropuhelu, tasa-arvoiset mahdollisuudet, toisten kunnioittaminen ja vapaaehtoisuuden pohjalle rakentuva osallistuminen ovat nuorisotyön keskeisiä arvoja ja periaatteita. Näiden arvojen mukaisesti nuorisotyöntekijöiden tehtävänä on toimia muutoksen välikappaleina ja rohkaista nuoria nostamaan esille epäkohtia ja muuttamaan nuorisotyön käytänteitä yhdenvertaisiksi.

Kaikki mukana? -opas tarjoaa konkreettisia välineitä ja vastauksia siihen, miten edistää yhdenvertaisuutta nuorisotoiminnassa. Suunnitelmalle ei ole tiettyä määrämuotoa, eikä sen sisällölle ole tarkkoja vaatimuksia. Kyseessä on oman toiminnan tarkastelu, sen varmistaminen, että toimintamme on kaikille avointa ja turvallista. Suunnitelma voi olla vähimmillään muutaman kohdan lista, huoneentaulu tai miellekartta.

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa tehdään erilliset suunnitelmat siitä, miten yhdenvertaisuutta edistetään yhtäältä omassa toiminnassa ja toisaalta henkilöstöpolitiikassa. Suunnitelmien tulee sisältää arvio nykyisestä yhdenvertaisuustilanteesta; kuvaus menetelmistä, joiden avulla arviointia on tehty sekä lista konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa tehdään erilliset suunnitelmat siitä, miten yhdenvertaisuutta edistetään yhtäältä omassa toiminnassa ja toisaalta henkilöstöpolitiikassa. Suunnitelmien tulee sisältää arvio nykyisestä yhdenvertaisuustilanteesta; kuvaus menetelmistä, joiden avulla arviointia on tehty sekä lista konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole pelkästään hallinnollista työtä. Kaikki mukana? -Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön on tarkoitettu tukemaan yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia joko koko nuorisopalveluiden tai yksittäisen nuorisotyön toiminnan tasolla. Opas on suunnattu henkilölle, jonka vastuulla on yhdenvertaisuuden edistäminen omassa toimintaympäristössään.

Oppaassa käsitellään yhdenvertaisuussuunnitelman teon eri vaiheita:  

  • ammattieettisten arvojen pohdintaa
  • uusien käsitteiden haltuunottoa
  • nykytilanteen kartoitusta
  • toimenpiteiden valintaa
  • valmiista suunnitelmasta tiedottamista
  • yhdenvertaisuustyön jatkuvaa arviointia ja päivittämistä

Oppaaseen on poimittu vinkkejä kansalaisjärjestöjen materiaaleista ja esimerkkejä oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä. Oppaassa annetaan myös mallit kolmeen noin puolen päivän mittaiseen työpajakokonaisuuteen, joiden avulla omaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa voi työstää. Nuorten ja toimialan asiantuntijoiden kirjoitukset haastavat pohtimaan nuorisotyön yhdenvertaisuutta. Lisäksi oppaassa kuvaillaan yhdenvertaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Yhdenvertaisuus ei ole vain yksilön kohtaamista koskeva kysymys, se on rakenteiden ja normien ravistelua – ja peiliin katsomista. Yhdenvertaisuuden edistäminen ravistelee totuttuja toimintamalleja. Se vaatii muuttumaan ja muuttamaan omaa tapaansa tarkastella itselle tuttua ympäristöä ja toimintoja. Jos haluat muutosta, sinun on oltava valmis asioiden muuttumiseen sekä omien ennakkoluulojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Nuorisotyö on kohtaamisten ympärille rakentuva ihmisläheinen ammatti. Se vaatii jatkuvaa omien arvojen pohdintaa sekä niiden toteutumisen kriittistä tarkastelua.
Koordinaatin tuottaman oppaan ovat kirjoittaneet Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen sekä Allianssin yhdenvertaisuustyön asiantuntija Laura HeinonenRKI:lta tukea yhdenvertaisuuden edistämiseen:

RKI:n asiantuntijat kouluttavat yhdenvertaisuudesta ja olemme fasilitoineet usean nuorisoalan toimijan yhdenvertaisuussuunnittelun- ja arvioinnin prosesseja. Meiltä voit tilata esimerkiksi 3–4 tunnin tai kahden päivän toiminnalliset kokonaisuudet organisaatiosi tarpeen mukaan.    Koulutuspäivät eivät nappaa? Asiantuntijamme voivat jalkautua nuorisotyön kentälle tekemään osallistavaa yhdenvertaisuussuunnittelua tai konsultointia yhdessä työntekijöiden kanssa.

Ota yhteyttä: Saara Nykänen (saara.nykanen@rauhankasvatus.fi)