Outside In

Vihapuhekulttuurin muuttaminen nuorisotiloissa

Elämme maailmassa, jossa seksistisistä vitseistä kaveriporukassa, vihapuhetta sisältävistä twiiteistä ja poliitikkojen rasistisista puheista on tullut osa jokapäiväistä elämäämme. Tämä jää meiltä kuitenkin liian usein huomaamatta, ellei se kohdistu suoraan meihin itseemme. Nuorten kanssa työskentelevät eivät ole tästä poikkeus.

Kasvatuksellisen nuorisotyön harjoittajina olemme myös osa perheitämme, ystäväpiirejämme, yhteisöjämme, poliittista toimintaamme ja niin edelleen, joten meidän täytyy ensin itse opetella pois vihapuheen “normaaliudesta”, jotta pystymme tunnistamaan ja torjumaan sitä nuorten ja nuorisoryhmien keskuudessa.

Rauhankasvatusinstituutti on Outside In -nimeä kantavassa hankkeessaan julkaissut yhdessä viiden muun kumppanin kanssa kasvatus- ja menetelmäoppaan nuorisotyöhön sekä siihen liittyvän käytännön työkalut -oppaan. Oppaat pyrkivät tukemaan nuorisotyöntekijää vihapuhetilanteiden tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa nuorten kanssa. Päämääränä on tukea nuorisotyöntekijän toiminnan kehittymistä transformatiiviseksi – eli muutosta tuottavaksi. Löydät linkit oppaisiin tämän artikkelin lopusta.

Oppaiden kontekstissa vihapuhe edustaa nimenomaan sellaista vihaa, joka kohdistuu vähemmistöryhmiin, esimerkiksi etnisen taustan tai uskonnon perusteella kuuluviin ihmisiin, HLBTIQ+ -yhteisöön, ihmisiin, joilla on erilaisia toimintakykyjä, sekä sukupuoleen.

Vaikka vihan syyt ovat monimutkaiset, yhteen kietoutuneet, sekä selvästi yhteiskunnassa hallitseviin epätasa-arvon rakenteisiin sidottuja, opas esittää näkökannan, jonka mukaan vihamielisen puheen ja käytöksen laukaisijana ovat tilanteet, joissa nuoren tarpeisiin ei tavalla tai toisella vastata.

 

Mitä on vihapuhe tai vihamielinen kielenkäyttö?

Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, yllyttävät, kannattavat tai yrittävät oikeuttaa mitä tahansa vihan, stereotypioiden levittämisen tai syrjinnän muotoa, joka kohdistuu marginalisoituihin ja/tai vähemmistöryhmiin.

Oppaissa keskitytään vihapuheeseen, joka perustuu henkilön etniseen ja kulttuuriseen taustaan (esimerkiksi romanit ja saamelaiset), uskontoon ja vakaumukseen (myös uskonnottomuuteen), erilaisiin toimintakykyihin, terveydentilaan (myös mielenterveyden tilaan), seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen (mukaan lukien transsukupuoliset ja muunsukupuoliset) tai sukupuolen ilmaisuun.

Vihapuhetta ovat myös seksismi, misogynia, rasismi, aggressiivinen nationalismi, luokkasyrjintä, ja kaikki uhkaavan ja/tai herjaavan puheen muodot, kuten nimittely, asiattomat vitsit, negatiiviset arvostelut sekä avoin palveluiden kieltäminen tms. perustuen henkilön (oletettuun) identiteettiryhmään. Vihapuhe aiheuttaa epäyhdenvertaisuutta yhteiskunnassa ja/tai asettaa yksilön tai ryhmän eri asemaan toisiin nähden (esimerkiksi oikeuksien tai vallan vieminen jne.).

Alta löydät linkin Kasvatus- ja menetelmäoppaaseen nuorisotyössä

sekä linkin siihen liittyvän Käytännön työkalut -oppaaseen, jossa on 18 harjoitusta.

Oppaat pyrkivät vastaamaan joihinkin vaikeampiin kysymyksiin, joita nuorisotyötä tekevät kohtaavat työssään Suomessa ja Euroopassa: Miten tarjota turvallisempi tila kaikille nuorille ja kuinka mahdollistaa kauaskantoinen muutos nuorten keskuudessa, jossa ilmenee syrjiviä asenteita ja käytöstä. On myös olennaista antaa nuorten kanssa työskenteleville työkaluja kohdata erilaisuudesta kumpuavaa syrjintää.

Toivottavasti koette oppaat hyödyllisiksi työssänne!


http://transforminghate.eu/